FCE har flera projekt i och runt Marghita. Varje projekthar en projektledare, som gör verksamhetsplan och budget för sitt projekt. En ledningsgrupp på tre personer sköter den dagliga verksamheten. FCEs styrelse har det övergripande ansvaret och beslutar om FCEs projekt och inriktning.