FCE vill ge barn i fattiga familjer en chans att gå i skolan! Rumänien har allmän skolplikt, men alltför många barn går bara sporadiskt eller inte alls i skolan och analfabetismen är stor.

Många föräldrar har inte möjlighet att köpa skolmaterial och annat som krävs, i många hem finns inte möjlighet till tillfredsställande hygien, inte mat att skicka med barnet till skolan och i de fall där föräldrarna inte själva gått i skolan kan de inte hjälpa barnet med läxorna.

Skoldagarna är ganska korta, men barnen har flera timmars skolarbete i hemmet.

Nyckeln till att i framtiden få ett arbete och att bli accepterad i samhället är skolgång och utbildning.

FCE har sett behoven och drömt om att driva ett After School projekt. I september 2013 blev det möjligt att starta ett försöksprojekt och snart märktes goda resultat för de 16 barn, som fick chansen.

Tack vare att de fick mat, kläder, skolmaterial och hjälp med sina läxor, kunde de gå i skolan! Allt detta gör att de har chans till integrering i samhället och projektet har gett mycket goda resultat på flera olika sätt.

I början av 2014 inleddes ett samarbete med svenska Erikshjälpen. Nära 50 barn i åldrarna 5 – 13 år kommer nu till FCEs Utbildningscenter, som i dagligt tal kallas After School. Verksamheten är förlagd till stödboendet Brăndușa´s bottenvåning.

De yngre barnen hämtas med minibuss utanför hemmet och körs till skolan på morgonen. Vid lunchtid körs de från skolan till After School och därefter hem. De äldre barnen får skjuts från skolan till After School och sedan hem.

Anställda lärare och annan kompetent personal tar hand om dem. Barnen får mat och individuell läxhjälp. De har också möjlighet att duscha och tvätta sina kläder. Barnen har andra aktiviteter på dagarna där även lek och utflykter ingår samt läger på somrarna.

Föräldrar får stöd och motiveras att låta barnen gå i skolan. Kommunen och skolorna där barnen kommer ifrån är mycket positiva till projektet.

Nära kopplat till After School driver FCE, i samarbete med Erikshjälpen, ett integrationsprojekt.

I en romerbosättning, där en del av After School-barnen bor, finns ett Hygiencenter och ett Aktivitetshus för att förbättra förhållandena för de boende där. Läs mer här.