Ungdomar som slutat Särskolan efter tio klasser, behöver en meningsfull sysselsättning och därför startade FCE ett dagcenter hösten 2011. En person anställdes som fick inreda lokaler i Casa Alba och sedan ta emot 10 tal ungdomar med olika funktionshinder. Utifrån sin förmåga tillverkade ungdomarna vackra gratulationskort samt utförde enklare sy-arbeten. Sen dess har dagcentret utvecklats. Sedan 2014 ligger verksamheten i hjärtat av FCE:s område. Tack vare holländska Rotary som sponsrade ett nybygge, samt inköp av två baracker, så kunde dagcentret flytta in på FCEs område. Endel av de ungdomarna som kommer till Dagcentret bor i FCEs projekt, medan andra bor i sina familjer i och runt Marghita.