Med Erikshjälpen som partner startade FCE 2016 ett integrationsprojekt i Marghitas största romerbosättning.

Människorna där lever under existensnivå. Där råder svåra förhållanden med brist på acceptabel infrastruktur och många saknar det elementära för dagen.

Stor arbetslöshet, sociala problem och alltför många barn som inte går till skolan. Tack vare projektet har förhållandena förbättrats, framförallt går många fler barn i skolan och däri ligger en stor chans att bryta en ond cirkel av analfabetism och arbetslöshet. Projektet har nära koppling med FCEs After School-verksamhet.

FCEs team jobbar för att stötta människorna genom att ge hjälp till självhjälp och att förändra mentalitet från hopplöshet till möjligheter. På så vis förbättras förhållandena för människorna i romerbosättningen Tudor i Marghitas utkant.

FCE öppnade i september 2017 en secondhand-butik i Marghita där personer från bosättningen fått jobb. Dessa och deras familjer har fått en helt ny situation och får vara modeller för de andra.

I maj 2019 invigdes ett Hygiencenter och ett Aktivitetshus vilket är ett stort lyft för alla, som bor i området. I Hygiencentret finns duschar, toaletter och tvättmaskiner, som får användas under öppettiderna och det är naturligtvis till mycket stor hjälp.

I Aktivitetshuset samlas förskolebarn på förmiddagarna till skolförberedande aktiviteter. I köket och i de övriga utrymmena hålls kurser för de vuxna, såsom barnavård, sömnad, matlagning samt läs- och skrivundervisning. En drivkraft är att ge möjlighet till förberedelser för att fler ska kunna komma ut i arbetslivet.

 I början av 2020 sattes ett växthus upp intill byggnaden Hygiencenter/Aktivitetshus där sådd och skörd ger goda resultat.