Transithem/ Familjehem

 

FCEs projekt Familjehem utgick ifrån ett projekt, som kallades Transithem. Det första transithemmet öppnades 1998 för att hjälpa ungdomar, som slutade skolan efter att ha bott på barnhem 18-20 år. De behövde en trygg familjeliknande plats, åtminstone några år, för att lära sig grundläggande saker för att så småningom kunna stå på egna ben. Det handlade om hur man uppför sig, visar respekt, söker ett jobb, tar hand om sin lön och elementära saker som hygien och matlagning mm. Ett anställt föräldrapar levde tillsammans med ungdomarna och blev deras förebilder.

Från början kom ungdomarna till FCEs transithem efter det att de gått ut skolan och de fick då hjälp att skaffa ett jobb och att behålla det. Senare fick FCE möjlighet att ta emot yngre ungdomar från den statliga institutionen i Popești. Att få börja i en normalskola och att kunna ta studenten, har gett dessa ungdomar en större chans i livet. Begreppet Familjehem antogs från år 2009 då det i hemmen fanns barn och ungdomar i blandade åldrar och kön.

 

Casa Marghita

 

Det första Transithemmet öppnades 1998 i FCEs första byggnad på Bălcescu-gatan i Marghita. Två „generationer” pojkar bodde i det gamla huset innan det nybyggda Transithemmet öppnades 2001. Äldre killar har flyttat ut och yngre har flyttat in.

 Sedan öppnandet har ca 30 pojkar bott i hemmet. 

 

2010 blev Transithemmet i Marghita Familjehemmet Casa Marghita. Renoveringar och tillbyggnad har gjorts under åren och de placerade pojkarna har fått egna rum. Från sommaren 2019 gav myndigheterna inte längre möjligheten för familjehemsföräldrar att bo och arbeta med de fem placerade tonårspojkarna dygnet runt, utan det ska vara personal på åttatimmars-skift.

I februari 2020 slutade de dåvarande familjehemsföräldrarna, pojkarna placerades ut och hemmet stängdes.

 

Chiribiș

 

Transithemmet i byn Chiribiș, ca 6 km utanför Marghita, öppnades 1999 och de båda byggnaderna har byggts om och till flera gånger. Från början fick ungdomarna lära sig sköta grisar och odla grönsaker. 2004 blev Transithemmet i Chiribiș FCEs första flickhem. När det var dags för de första flickorna att flytta ut, så har yngre pojkar och flickor flyttat in och hemmet blev ett Familjehem.

Sedan våren 2017 är det inte längre ett Familjehem. De dåvarande familjehemsföräldrarna flyttade och barnen placerades i Familjehemmen Casa Marghita och Casa cu Flori eftersom där hade blivit lediga platser.

Huvudbyggnaden i Chiribiș har byggts om till lägenheter.

 

 

Poiana

 

Transithemmet i Poiana, ca 7 km från Marghita, öppnades sommaren 2001 och där fanns rum för sex ungdomar. Hemmet hade en stor trädgård med plats för höns, kaniner och hundar.

2009 blev Transithemmet i Poiana ett Familjehem för barn i blandade åldrar och 2014 flyttade familjen till ett nybyggt hus i Marghita. Familjehemmet fick då namnet Poiana Verde. Byggnaderna i byn Poiana används numera som boende för familjer, som varit hemlösa.

 

Byggandet av det nya Familjehemmet, Poiana Verde, blev möjligt tack vare fantastiska volontärsinsatser från Sverige samt öronmärkta donationer och skänkt byggmaterial.

 I hemmet har det funnits fem placerade barn, men från sommaren 2019, då Familjehemmet Casa cu Flori stängdes, bor åtta barn, övervägande tonårsflickor, i hemmet. Samtidigt införde FCE  åttatimmarsskift för personalen eftersom att det inte längre var tillåtet med ett föräldrapar, som levde dygnet runt med de placerade barnen.

Casa cu Flori

Sommaren 2009 var renoveringen av FCEs fd hår- och skönhetssalong klar och ett Familjehem för flickor i skolåldern öppnades. De första flickorna kom från Casa Albă. Casa cu Flori betyder Hemmet med blommor och blev FCEs fjärde Familjehem. Huset ligger på FCEs område i Marghita.

Sedan öppnandet har några ungdomar flyttat ut och nya barn har kommit till. Sommaren 2019 flyttade kvarvarande barn till familjehemmet Poiana Verde och Casa cu Flori stängdes. Idag är huset och dess utrymmen en del av FCEs Second Hand-butik.

Syfte

Från 1998 och fram till idag har FCE gjort allt för att alla de barn och ungdomar, som bott i Transit- och Familjehemmen ska ha den allra bästa omsorg. Syftet är att ge dem trygghet och kärlek under en sårbar period i livet för att de ska få en bra grund att stå på och kunna gå vidare. Många vittnar om att de lärt sig mycket och att tiden i Transithemmet/Familjehemmet varit till stor hjälp i livet. Vi tror att var och en av dessa dyrbara unga människor har varit placerade i FCE av sin himmelske Far och att Hans öga fortsätter vaka över dem även när de flyttar ut.